Skip to the content

Land validatie api autocomplete

Met de landen validatie API beschik je over een aantal handige tools om je applicatie te voorzien van gestandaardiseerde land gegevens. Nooit meer verschillende schrijfwijzen voor je landnaam of een postcode die op de verkeerde plaats staat in een verkeerd formaat.

Reinder.eu biedt je een JSON-gebaseerde REST API-service die is ontwikkeld om landnamen te analyseren en te verifiëren.

Gratis tot 1000 landnaam validaties per maand

Wil je de API gaan gebruiken in je applicatie vraag dan een API_KEY aan door onderstaande formulier in te vullen. De API is gratis in gebruik tot 1000 verzoeken per maand. Wil je meer verzoeken per maand uitvoeren dan zijn de kosten € 35,- per jaar tot 100.000 verzoeken per maand.

Vraag voor grotere volumes een offerte.

api_key en authenticatie

Na registratie ontvang je een, persoonlijke, toegangssleutel. Met deze sleutel heb je toegang tot alle API endpoints waar je op bent geabonneerd. Alle API endpoints benader je met de http GET methode.

https://address.whacky.nl/api/country/query?api_key=8ADD9919-E715-414C-B592-137253CE85AA

Met de API_KEY 8ADD9919-E715-414C-B592-137253CE85AA kan je 10, gast, verzoeken per maand uitvoeren.

API Endpoints

Landnaam controle

De API endpoint voor de landnaam controle is https://address.whacky.nl/api/country/query

Autocomplete

De API endpoint voor de landen autocomplete optie is https://address.whacky.nl/api/country/autocomplete

API Error codes

In alle API endpoints wordt de validatiestatus geretourneerd. De validatiestatus bevat de volgende gegevens:

Validatiecode : Unieke identificatie van de status

Validationinfo : Systeemnaam van de validatie melding

Validationdescription : Detailbeschrijving van de validatie melding

De volgende validatie meldingen kunnen worden geretourneerd:

1001 : ok : Validatie succesvol zonder fouten

1002 : ok_with_warnings : Validatie niet volledig maar wel herkend

1003 : not_valid : Validatie met fouten niet herkend adres

2001 : missing_access_key : De API key ontbreekt in je request

2002 : invalid_access_key : De API key is onjuist

2003 : invalid_api_function : De functie die je aanroept is onjuist. Raadpleeg de documentatie

2004 : usage_limit_reached : Het limiet van je abonnement is bereikt.

2005 : function_access_restricted : Je abonnement staat het verzoek niet toe

4004 : 404_not_found : Je hebt een ongeldig verzoek verzonden dat niet gevonden kan worden

API Request landnaam controle

Afhankelijk van de wijze waarop je de API wilt gaan gebruiken is het mogelijk om de aanroep uit te voeren met de ISO-Alpha-2 landcode of met de landnaam.

Parameters

Parameter Uitleg
api_key (verplicht) De persoonlijke toegangssleutel waarmee je toegang krijgt tot de database.
iso_alpha_2 De ISO-ALPHA-2 landcode van het land.
country_name De naam van het land

Landnaam valideren met de ISO-ALPHA-2 landcode

Met deze validatie haal je de landinformatie op middels de ISO ALPHA 2 landcode.

https://address.whacky.nl/api/country/query?

api_key=8ADD9919-E715-414C-B592-137253CE85AA&

iso_alpha_2=NL

Landen validatie

Probeer de API hier uit


Landnaam valideren aan de hand van de landnaam

Met deze validatie haal je de landinformatie op middels de meegegeven landnaam. Spelling is hier belangrijk. Belgie levert bijvoorbeeld geen resultaat op. Gebruik bij voorkeur de autocomplete optie om de gebruiker een keuze te laten maken.

https://address.whacky.nl/api/country/query?

api_key=8ADD9919-E715-414C-B592-137253CE85AA&

country_name=Nederland

Validatie met landnaam

Probeer de API hier uit met een landnaam


API Request autocomplete

Middels deze API ontvang je alle landen waarbij de landnaam begint met de ingegeven zoektekst.

Parameters

Parameter Uitleg
Api_key (verplicht) De persoonlijke toegangssleutel waarmee je toegang krijgt tot de database.
text_to_find(verplicht) De tekst waarop de landen worden gezocht met de voorwaarde begint-met.

 

https://address.whacky.nl/api/country/autocomplete?

api_key=8ADD9919-E715-414C-B592-137253CE85AA&

text_to_find=Ne

API Response

Property Uitleg
crm_country_code_id  De ISO ALPHA 3 landcode
crm_country_default_name De Nederlandse schrijfwijze van de landnaam
crm_country_member_eu De ISO-ALPHA-2 landcode van het land indien deze lid is van de EU
crm_country_cbs_code De door het CBS gebruikte landcode voor statistieken.
crm_country_pos_zip Positie postcode is alleen gevuld indien deze voor de straatnaam wordt geplaatst (BEFORE)
crm_country_text_po_box De vertaling van het woord postbus
crm_country_address_mask_name Schrijfwijze van het adres
crm_country_iso_alpha2 ISO-ALPHA-2 landcode
crm_country_iso_alpha3 ISO-ALPHA-3 landcode
crm_country_iso_num3 ISO numerieke landcode
crm_country_zip_format Het formaat of schrijfwijze van de postcode
crm_country_zip_reg_ex Reguliere expressie van de postcode
crm_country_phone_entry Toegangsnummer van het land voor telefoonnummers zonder voorloopnullen.
crm_language_name De taal van het land (tabel wordt uitgebreid bij meerdere talen)
crm_language_iso_639_1 De ISO-639-1 taalcode
crm_language_iso_639_2 De ISO-639-2 taalcode
crm_country_zip_use Postcode verplicht
crm_country_tld Top level domain
crm_country_latitude Latitide van het land
crm_country_longitude Longitude van het land
crm_country_altitude Altitude van het land
crm_country_continent_a2 Het continent waar het land toebehoort
crm_country_street_addition_visible Toevoeging van de straat toestaan
crm_country_address_addition_visible Toevoeging aan het adres toestaan
crm_country_print Land afdrukken in adres
crm_country_use_sepa Gebruikt het land de SEPA methode
crm_country_gba_code De code die wordt gebruikt in de gemeentelijke basis administratie om het land te duiden.

 

{
"validation_status":
{
"validationcode":1001,
"validationinfo":"ok",
"validationdescription":"De query is met succes uitgevoerd."
},
"country_info":
{
"crm_country_code_id":"NLD",
"crm_country_default_name":"Nederland",
"crm_country_member_eu":"NL",
"crm_country_cbs_code":"NL",
"crm_country_pos_zip":"BEFORE",
"crm_country_text_po_box":"Postbus",
"crm_country_address_mask":
{
"crm_country_address_mask_name":"Straatnaam/huisnummer"
},
"crm_country_iso_alpha2":"NL",
"crm_country_iso_alpha3":"NLD",
"crm_country_iso_num3":"528",
"crm_country_zip_format":"9999 AA",
"crm_country_zip_reg_ex":"[0-9]{4} [A-Z]{2}",
"crm_country_zip_fixed":"0",
"crm_country_phone_entry":"31",
"crm_country_language":
{
"crm_language_name":"Nederlands; Flemish",
"crm_language_iso_639_1":"NL",
"crm_language_iso_639_2":"DUT"
},
"crm_country_zip_use":"1",
"crm_country_tld":".nl",
"crm_country_latitude":"52.342",
"crm_country_longitude":"5.528",
"crm_country_altitude":"30",
"crm_country_continent_a2":"EU",
"crm_country_street_addition_visible":"true",
"crm_country_address_addition_visible":"true",
"crm_country_print":"false",
"crm_country_use_sepa":"true",
"crm_country_gba_code":"6030"
}
}

Vul onderstaande contactformulier in om een API_KEY aan te vragen.

Adres conversie

Adressen splitsen en controleren.

We hebben een handige tool ontwikkeld waarmee je adressen kunt splitsen of je Excel data kunt converteren voor allerlei doeleinden. Probeer het gratis uit!

Data conversie Excel