Skip to the content

BTW nummer validatie API

Met de BTW nummer validatie API kan je controleren of een BTW nummer bestaat en of deze hoort bij de klant die je in je software hebt ingevoerd.

Reinder.eu biedt een eenvoudige JSON-gebaseerde REST API-service die is ontwikkeld om Europese BTW nummers  te analyseren en te verifiëren.

De volgende API-documentatie is bedoeld om in detail de specificaties en kenmerken van de API te beschrijven en hoe deze kunnen worden gebruikt met behulp van verschillende programmatische benaderingen en programmeertalen.

api_key en authenticatie

Na registratie ontvang je een, persoonlijke, toegangssleutel. Met deze sleutel heb je toegang tot alle API endpoints waar je op bent geabonneerd. Alle API endpoints benader je met de http GET methode.

https://address.whacky.nl/api/vat/query?api_key=8ADD9919-E715-414C-B592-137253CE85AA

Met de API_KEY 8ADD9919-E715-414C-B592-137253CE85AA kan je 10 gast verzoeken per maand uitvoeren.

API Endpoints

Voor de BTW nummer controle is het endpoint adres : https://address.whacky.nl/api/vat/query

API Error codes

In alle API endpoints wordt de validatiestatus geretourneerd. De validatiestatus bevat de volgende gegevens:

Validatiecode : Unieke identificatie van de status

Validationinfo : Systeemnaam van de validatie melding

Validationdescription : Detailbeschrijving van de validatie melding

De volgende validatie meldingen kunnen worden geretourneerd:

1001 : ok : Validatie succesvol zonder fouten

1002 : ok_with_warnings : Validatie niet volledig maar wel herkend

1003 : not_valid : Validatie met fouten niet herkend adres

2001 : missing_access_key : De API key ontbreekt in je request

2002 : invalid_access_key : De API key is onjuist

2003 : invalid_api_function : De functie die je aanroept is onjuist. Raadpleeg de documentatie

2004 : usage_limit_reached : Het limiet van je abonnement is bereikt.

2005 : function_access_restricted : Je abonnement staat het verzoek niet toe

4004 : 404_not_found : Je hebt een ongeldig verzoek verzonden dat niet gevonden kan worden

API Request

Er kunnen 2 verschillende requests worden ingediend. De wijze van het verzoek heeft te maken met de privacy gevoeligheid van gegevens.

Parameters

  • Api_key (verplicht) : De persoonlijke toegangssleutel waarmee je toegang krijgt tot de database.
  • vat_number(verplicht) : Het BTW nummer dat je wilt controleren. Dit mag met of zonder de landcode in het BTW nummer.
  • iso_alpha_2_country (verplicht) : De ISO alpha2 landcode van het land waar het BTW nummer is geregistreerd.
  • Check_name (optioneel default=false) : Controleer of de naam in de parameter name_query voorkomt in de bedrijfsnaam die hoort bij het BTW nummer. true/false
  • name_query (optioneel default="") : Geef hier de eerste 4 karakters van de bedrijfsnaam.

Controleren of een BTW nummer klopt zonder naam validatie

 

Test zonder naam validatie

Met deze validatie controleer je uitsluitend of het BTW nummer bestaat en voer je geen controle uit of de bedrijfsnaam hoort bij het BTW nummer.


Test met de bedrijfsnaam

Bij deze validatie geeft je de eerste 4 karakters van de bedrijfsnaam mee als name_query.


API Response

De Api response geeft de volgende gegevens retour

{

"validation_status":

        {

        "validationcode":1001,

        "validationinfo":"ok",

        "validationdescription":"De query is met succes uitgevoerd."

        },

"vat_code_info":

        {

        "crm_vat_code":"NL138231801B04",

        "crm_vat_name":"REINDER.EU",

        "crm_vat_address":"\nTRAMSTRJITTE 00033\n8771RR NIJLAND\n"

        }

}

 

Slechts € 25,- per jaar voor 1000 BTW nummer validaties per maand

Wil je de API gaan gebruiken in je applicatie vraag dan een API_KEY aan door onderstaande formulier in te vullen. De kosten zijn € 25,- per jaar tot 1000 verzoeken per maand en € 125,- per jaar tot 10.000 verzoeken per maand. Wil je meer verzoeken per maand uitvoeren dan zijn de kosten € 25,- per jaar per bundel van 10.000 verzoeken per maand.

Vraag voor grotere volumes een offerte.

Vraag hier je API_KEY aan

Vraag hier je API_KEY aan of geef aan dat je de volume key wilt bestellen. LET OP! Er worden uitsluitend API sleutels verstrekt als het e-mailadres gekoppeld kan worden aan een bedrijfsnaam. Vul bij een Gmail of Hotmail adres altijd je bedrijfsnaam in bij [Uw bericht]. De API-KEY wordt verstrekt zodra de betaling is ontvangen.

Adres conversie

Adressen splitsen en controleren.

We hebben een handige tool ontwikkeld waarmee je adressen kunt splitsen of je Excel data kunt converteren voor allerlei doeleinden. Probeer het gratis uit!

Data conversie Excel