Skip to the content

ADR gevaarlijke stoffen API

Internationaal vervoer gevaarlijke stoffen

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, over de weg, water, lucht en spoor zijn internationale afspraken gemaakt die worden vastgelegd in de nationale wet vervoer gevaarlijke stoffen. De internationale standaard voor identificatie en het labelen van gevaarlijke stoffen is een afsprakenstelsel opgezet die wordt beheert door The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). Deze standaard noemen we in de volksmond de ADR (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road).

Reinder.eu biedt een eenvoudige JSON-gebaseerde REST API-service die is ontwikkeld om het gevaarlijke stoffen stelsel te raadplegen en te analyseren.

Met de ADR (gevaarlijke stoffen) API kan je de gevaarlijke stoffen tabel in je eigen applicatie opnemen en heb je altijd de meest actuele ADR-tabel voor handen.

De volgende API-documentatie is bedoeld om in detail de specificaties en kenmerken van de API te beschrijven.

 

Probeer het hier uit

Voer het UN nummer in en klik op verstuur om het resultaat te bekijken. Het Un nummer van Propaan is bijvoorbeeld 1978

Gebruik van de ADR API

Wil je de ADR API gaan gebruiken in je applicatie vraag dan een API_KEY aan door onderstaande formulier in te vullen. De API is gratis in gebruik tot 10 verzoeken per maand. Wil je meer verzoeken per maand uitvoeren of de Gevaarlijke sfoffen API koppelen met je eigen applicatie dan zijn de kosten € 10,- per maand tot 10.000 verzoeken per maand.

Vraag voor grotere volumes een offerte.

api_key en authenticatie

Na registratie ontvang je een persoonlijke, toegangssleutel. Met deze sleutel heb je toegang tot alle API endpoints waar je op bent geabonneerd. Alle API endpoints benader je met de http GET methode.

https://address.whacky.nl/api/adr/query?api_key=8ADD9919-E715-414C-B592-137253CE85AA

Met de API_KEY 8ADD9919-E715-414C-B592-137253CE85AA kan je 10, gast, verzoeken per maand uitvoeren.

API Endpoints

Voor de ADR (gevaarlijke stoffen) API is het endpoint adres : https://address.whacky.nl/api/adr

API Error codes

In alle API Endpoints wordt de validatiestatus geretourneerd. De validatiestatus bevat de volgende gegevens:

Validatiecode : Unieke identificatie van de status

Validationinfo : Systeemnaam van de validatiemelding

Validationdescription : Detailbeschrijving van de validatiemelding

De volgende validatie meldingen kunnen worden geretourneerd:

1001 : ok : Validatie succesvol zonder fouten

1002 : ok_with_warnings : Validatie niet volledig maar wel herkend

1003 : not_valid : Validatie met fouten niet herkend UN-nummer

2001 : missing_access_key : De API key ontbreekt in je cerzoek

2002 : invalid_access_key : De API key is onjuist

2003 : invalid_api_function : De functie die je aanroept is onjuist. Raadpleeg de documentatie

2004 : usage_limit_reached : Het limiet van je abonnement is bereikt.

2005 : function_access_restricted : Je abonnement staat het verzoek niet toe

4004 : 404_not_found : Je hebt een ongeldig verzoek verzonden dat niet gevonden kan worden

ADR (Gevaarlijke stoffen) API Request

Parameters

 • api_key (verplicht) : De persoonlijke toegangssleutel waarmee je toegang krijgt tot de database.
 • un_number (verplicht) : Het UN-nummer integer of met voorloopnullen

ADR (Gevaarlijke stoffen) -gegevens ophalen aan de hand van het UN-nummer.

https://address.whacky.nl/api/adr/query?

api_key=8ADD9919-E715-414C-B592-137253CE85AA&

un_number=0006

API Response

Hieronder tref je de verklaring aan van de properties in de API response. De verklaring verwijst naar European Agreement Concerning the International Carriageof Dangerous Goods by Road

In iedere header is een code opgenomen. Deze code verwijst naar het hoofdstuk in het hierboven genoemde document.

Kolom (1) “UN-nummer” Code -

Deze kolom bevat het UN-nummer:

 • van de gevaarlijke stof of het voorwerp, indien aan de stof of het voorwerp een eigen specifiek UN-nummer is toegekend, of
 • van de algemene positie of n.e.g.-positie, waaronder niet met name genoemde gevaarlijke stoffen of voorwerpen overeenkomstig de criteria (“beslissingsbomen”) van deel 2 moeten zijn ingedeeld.

 

 

Kolom (2) “Benaming en beschrijving” Code 3.1.2

Deze kolom bevat in hoofdletters de juiste vervoersnaam van de gevaarlijke stof of het voorwerp in 4 talen, indien aan de stof of voorwerp een eigen specifiek UN-nummer is toegekend, of de juiste vervoersnaam van een algemene positie of n.e.g.-positie, waarin de stof of het voorwerp overeenkomstig de criteria (“beslissingsbomen”) van deel 2 is ingedeeld (voor nadere bijzonderheden betreffende de juiste vervoersnaam zie 3.1.2).

Na de juiste vervoersnaam wordt, indien de classificatie en/of de vervoersvoorwaarden van de stof of het voorwerp onder bepaalde omstandigheden kunnen verschillen, in kleine letters een beschrijvende tekst toegevoegd om het toepassingsgebied van de indeling duidelijk te maken.

Kolom (3a) “Klasse”Code 2.2

Deze kolom bevat het nummer van de klasse, waarvan de titel overeenkomt met de gevaarlijke stof of het voorwerp. Dit klassenummer wordt toegekend overeenkomstig de procedures en criteria van deel 2.

Kolom (3b) “Classificatiecode” Code 2.2

Deze kolom bevat de classificatiecode van de gevaarlijke stof of het voorwerp.

 • Voor gevaarlijke stoffen of voorwerpen van klasse 1, bestaat de code uit een nummer van de subklasse en een letter van de compatibiliteitsgroep, die worden toegekend overeenkomstig de procedures en criteria van 2.2.1.1.4.
 • Voor gevaarlijke stoffen of voorwerpen van klasse 2 bestaat de code uit een cijfer en een letter voor de groep van gevaarlijke eigenschappen, die in 2.2.2.1.2 en 2.2.2.1.3 zijn toegelicht.
 • Voor gevaarlijke stoffen of voorwerpen van de klassen 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 en 9 worden de codes toegelicht in 2.2.x.1.2 1.
 • Gevaarlijke stoffen of voorwerpen van klasse 7 hebben geen classificatiecode.

 

1 x = het nummer van de klasse van de gevaarlijke stof of het voorwerp, zonder scheidingspunt,voor zover van toepassing.

Kolom (4) “Verpakkingsgroep” Code 2.1.1.3

Deze kolom bevat de nummers van de verpakkingsgroepen (I, II of III) die aan de gevaarlijke stof of voorwerp zijn toegekend. Deze verpakkingsgroepen worden toegekend op grond van de procedures en criteria van deel 2. Aan bepaalde voorwerpen en stoffen wordt geen verpakkingsgroep toegekend.

Kolom (5) “Etiketten” Code 5.2.2

Deze kolom bevat het nummer van het model van de etiketten / grote etiketten (zie 5.2.2.2 en 5.3.1.7) die moeten worden aangebracht op colli, containers, tankcontainers, transporttanks, MEGC's en voertuigen.

Echter voor stoffen of voorwerpen van klasse 7 betekent “7X” al naar gelang de categorie een gevaarsetiket volgens model nr. 7A. 7B of 7C (zie 5.1.5.3.4 en 5.2.2.1.11.1) of het grote etiket nr. 7D (zie 5.3.1.1.3 en 5.3.1.7.2).

De algemene voorschriften wat betreft het aanbrengen van etiketten / grote etiketten (bijv. aantal etiketten, plaats van aanbrengen) zijn voor colli te vinden in 5.2.2.1, en voor containers, tankcontainers, MEGC's, transporttanks en voertuigen in 5.3.1.

Opmerking: De voorschriften betreffende de etikettering zoals hierboven vermeld kunnen door bijzondere bepalingen, aangegeven in kolom (6),worden gewijzigd.

 

Kolom (6) “Bijzondere bepalingen” Code 3.3

Deze kolom bevat de numerieke codes van de bijzondere bepalingen die in acht genomen moeten worden. Deze bepalingen betreffen een breed scala onderwerpen, hoofdzakelijk verband houdend met de inhoud van de kolommen (1) t/m (5) (bijv. verbodsbepalingen voor het vervoer, vrijstellingen van voorschriften, toelichting betreffende de classificatie van bepaalde vormen van de betreffende gevaarlijke stoffen en bijkomende voorschriften voor etikettering of de kenmerking), zij zijn in numerieke volgorde opgenomen in hoofdstuk 3.3. Indien kolom (6) leeg is, zijn op de gegevens in de kolommen (1) t/m (5) voor de betreffende gevaarlijke stoffen of voorwerpen geen bijzondere bepalingen van toepassing.

Kolom (7a) “Gelimiteerde hoeveelheden” Code 3.4

Deze kolom bevat de grootste hoeveelheid per binnenverpakking of voorwerp voor het vervoer van gevaarlijke goederen in gelimiteerde hoeveelheden.

Kolom (7b) "Vrijgestelde hoeveelheden" Code 3.5.1.2

Deze kolom bevat een alfanumerieke code met de volgende betekenis:

 • "E0" betekent dat er geen vrijstelling van de voorschriften van het ADR bestaat voor in vrijgestelde hoeveelheden verpakte gevaarlijke goederen;
 • De overige alfanumerieke codes die met de letter "E" beginnen, betekenen dat de voorschriften van het ADR niet van toepassing zijn, indien wordt voldaan aan de aangegeven voorwaarden.

Kolom (8) “Verpakkingsinstructies” Code 4.1.4

Deze kolom bevat de alfanumerieke codes van de verpakkingsinstructies, die van toepassing zijn:

 • Alfanumerieke codes beginnend met de letter “P”, die betrekking hebben op verpakkingsinstructies voor verpakkingen en houders (uitgezonderd IBC's en grote verpakkingen), of “R”, die betrekking hebben op verpakkingsinstructies voor lichte metalen verpakkingen.

 

Deze instructies zijn in numerieke volgorde opgesomd in 4.1.4.1, en geven de verpakkingen en houders aan die zijn toegestaan. De instructies geven ook aan welke algemene verpakkingsvoorschriften van 4.1.1, 4.1.2 en 4.1.3 en welke bijzondere verpakkingsvoorschriften van 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 en 4.1.9 in acht genomen moeten worden. Indien kolom (8) geen code bevat die begint met de letter “P” of “R”, mogen de betrokken gevaarlijke goederen niet in verpakkingen worden vervoerd;

 • Alfanumerieke codes beginnend met de letters “IBC”, die betrekking hebben op verpakkingsinstructies voor IBC's. Deze instructies zijn in numerieke volgorde opgesomd in 4.1.4.2, en geven de IBC’s aan, die zijn toegestaan.

 

De instructies geven ook aan welke algemene verpakkingsvoorschriften van 4.1.1, 4.1.2 en 4.1.3 en welke bijzondere verpakkingsvoorschriften van 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 en 4.1.9 in acht genomen moeten worden. Indien kolom (8) geen code bevat die begint met de letters “IBC”, mogen de betrokken gevaarlijke goederen niet in IBC's worden vervoerd;

 • Alfanumerieke codes beginnend met de letters “LP”, die betrekking hebben op verpakkingsinstructies voor grote verpakkingen. Deze instructies zijn in numerieke volgorde opgesomd in 4.1.4.3, en geven de grote verpakkingen aan, die zijn toegestaan.

 

De instructies geven ook aan welke algemene verpakkingsvoorschriften van 4.1.1, 4.1.2 en 4.1.3 en welke bijzondere verpakkingsvoorschriften van 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 en 4.1.9 in acht genomen moeten worden. Indien kolom (8) geen code bevat die begint met de letters “LP”, mogen de betrokken gevaarlijke goederen niet in grote verpakkingen worden vervoerd;

Opmerking: Bovenstaande verpakkingsinstructies kunnen door bijzondere verpakkingsvoorschriften, aangegeven in kolom (9a), worden gewijzigd.

Kolom (9a) “Bijzondere verpakkingsvoorschriften“ Code 4.1.4

Deze kolom bevat de alfanumerieke codes van de bijzondere verpakkingsvoorschriften, die van toepassing zijn:

 • Alfanumerieke codes beginnend met de letters “PP” of “RR” hebben betrekking op bijzondere verpakkingsvoorschriften voor verpakkingen en houders (uitgezonderd IBC's en grote verpakkingen) die bovendien in acht moeten worden genomen.

 

Deze voorschriften zijn opgesomd in 4.1.4.1, aan het einde van de desbetreffende verpakkingsinstructie (met de letter “P” of “R”) aangegeven in kolom (8). Indien kolom (9a) geen code bevat beginnend met de letters “PP” of “RR”, is geen van de aan het einde van de desbetreffende verpakkingsinstructie genoemde bijzondere verpakkingsvoorschriften van toepassing;

 • Alfanumerieke codes beginnend met de letters “B” of “BB” hebben betrekking op bijzondere verpakkingsvoorschriften voor IBC's, die bovendien in acht moeten worden genomen. Deze voorschriften zijn opgesomd in 4.1.4.2, aan het einde van de desbetreffende verpakkingsinstructie (met de letters “IBC”) aangegeven in kolom (8). Indien kolom (9a) geen code bevat beginnend met de letters “B” of “BB”, is geen van de aan het einde van de desbetreffende verpakkingsinstructie genoemde bijzondere verpakkingsvoorschriften van toepassing;
 • Alfanumerieke codes beginnend met de letter “L” hebben betrekking op bijzondere verpakkingsvoorschriften voor grote verpakkingen, die bovendien in acht moeten worden genomen. Deze voorschriften zijn opgesomd in 4.1.4.3, aan het einde van de desbetreffende verpakkingsinstructie (met de letters “LP”) aangegeven in kolom (8). Indien kolom (9a) geen code bevat beginnend met de letter “L”, is geen van de aan het einde van de desbetreffende verpakkingsinstructie genoemde bijzondere verpakkingsvoorschriften van toepassing;.

Kolom (9b) “Voorschriften voor gezamenlijke verpakking” Code 4.1.10

Deze kolom bevat de alfanumerieke codes van de voorschriften voor gezamenlijke verpakking, die van toepassing zijn. Deze codes, die met de letters “MP” beginnen, zijn in numerieke volgorde opgesomd in 4.1.10. Indien in kolom (9b) geen code is aangegeven, die begint met de letters “MP”, dan zijn alleen de algemene voorschriften van toepassing (zie 4.1.1.5 en 4.1.1.6).

Kolom (10) “Instructies voor transporttanks en bulkcontainers“ Code 4.2.5.2, 7.3.2

Deze kolom bevat een alfanumerieke code toegekend aan een instructie voor transporttanks overeenkomstig 4.2.5.2.1 t/m 4.2.5.2.4 en 4.2.5.2.6. Deze instructie voor transporttanks komt overeen met de minst stringente voorschriften die aanvaardbaar zijn voor het vervoer van de betreffende stof in transporttanks. De codes die de andere instructies voor transporttanks aangeven, welke ook voor het vervoer van de stof zijn toegestaan, zijn te vinden in 4.2.5.2.5. Indien geen code aangegeven is, is vervoer in transporttanks niet toegestaan, tenzij door de bevoegde autoriteit toestemming wordt verleend, zoals omschreven in 6.7.1.3.

De algemene voorschriften voor het ontwerp, de constructie, de uitrusting, de toelating van het prototype, de beproeving en de kenmerking van transporttanks zijn te vinden in hoofdstuk 6.7. De algemene voorschriften voor het gebruik (bijv. het vullen) zijn te vinden in 4.2.1 t/m 4.2.4.

De aanduiding (M) betekent dat de stof mag worden vervoerd in UN-MEGC’s.

Opmerking: Bovenstaande voorschriften kunnen door bijzondere bepalingen, aangegeven in kolom (11), worden gewijzigd.

Deze kolom kan tevens alfanumerieke codes bevatten die beginnen met de letters “BK”, refererend aan de typen bulkcontainers zoals beschreven in hoofdstuk 6.11, welke mogen worden gebruikt voor los gestort vervoer volgens de voorschriften van 7.3.1.1 a) en 7.3.2.

Kolom (11) “Bijzondere bepalingen voor transporttanks en bulkcontainers”Code 4.2.5.3

Deze kolom bevat de alfanumerieke codes van de bijzondere bepalingen voor transporttanks, die bovendien in acht moeten worden genomen. Deze codes, beginnend met de letters “TP” hebben betrekking op bijzondere bepalingen voor de constructie of het gebruik van deze transporttanks. Zij zijn te vinden in 4.2.5.3.

Opmerking: Deze bijzondere bepalingen zijn, voor zover technisch relevant, niet alleen van toepassing op de transporttanks, aangegeven in kolom (10), maar ook op de transporttanks die overeenkomstig de tabel in 4.2.5.2.5 mogen worden gebruikt.

Kolom (12) “Tankcodes voor ADR-tanks” Code 4.3

Deze kolom bevat een alfanumerieke code die, overeenkomstig 4.3.3.1.1 (voor gassen van klasse 2) of 4.3.4.1.1 (voor stoffen van de klassen 3 t/m 9), een tanktype beschrijft. Dit

tanktype komt overeen met de minst stringente tankvoorschriften die aanvaardbaar zijn voor het vervoer van de betreffende stof in ADR-tanks. De codes die de andere toegestane tanktypen beschrijven, zijn te vinden in 4.3.3.1.2 (voor gassen van klasse 2) of 4.3.4.1.2 (voor stoffen van de klassen 3 t/m 9). Indien geen code is aangegeven, is vervoer in ADR-tanks niet toegestaan.

Indien in deze kolom een tankcode voor vaste stoffen (S) en voor vloeistoffen (L) is aangegeven, betekent dit dat deze stof ten vervoer mag worden aangeboden in tanks in vaste of vloeibare (gesmolten) toestand. In het algemeen is deze bepaling van toepassing op stoffen met smeltpunten tussen 20 oC en 180 oC.

Indien voor een vaste stof in deze kolom alleen de tankcode voor vloeistoffen (L) is vermeld, dan betekent dit dat de stof alleen voor vervoer in tanks wordt aangeboden in vloeibare (gesmolten) toestand.

De algemene voorschriften voor de constructie, de uitrusting, de toelating van het prototype, de beproeving en de kenmerking, die niet in de tankcode zijn aangegeven, zijn te vinden in 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3 en 6.8.5. De algemene voorschriften voor het gebruik (bijv. maximale vullingsgraad, minimale beproevingsdruk) zijn te vinden in 4.3.1 t/m 4.3.4.

De aanduiding van een (M) na de tankcode betekent dat de stof ook mag worden vervoerd in batterijwagens of MEGC's.

De aanduiding van een (+) achter de tankcode betekent dat het afwisselend gebruik van tanks is toegestaan wanneer dit uitdrukkelijk in het certificaat van typegoedkeuring is vermeld.

Voor tanks van vezelgewapende kunststof, zie 4.4.1 en hoofdstuk 6.9; voor druk/vacuümtanks (voor afvalstoffen), zie 4.5.1 en hoofdstuk 6.10.

Opmerking: Bovenstaande voorschriften kunnen door bijzondere bepalingen, aangegeven in kolom (13), worden gewijzigd.

Kolom (13) “Bijzondere bepalingen voor ADR-tanks” Code 4.3.5, 6.8.4

Deze kolom bevat de alfanumerieke codes van de bijzondere bepalingen voor ADR-tanks, die bovendien in acht genomen moeten worden.

 • alfanumerieke codes beginnend met de letters “TU” hebben betrekking op bijzondere bepalingen voor het gebruik van deze tanks. Deze zijn te vinden in 4.3.5.
 • alfanumerieke codes beginnend met de letters “TC” hebben betrekking op bijzondere bepalingen voor de constructie van deze tanks. Deze zijn te vinden in 6.8.4 a).
 • alfanumerieke codes beginnend met de letters “TE” hebben betrekking op bijzondere bepalingen betreffende de uitrusting van deze tanks. Deze zijn te vinden in 6.8.4 b).
 • alfanumerieke codes beginnend met de letters “TA” hebben betrekking op bijzondere bepalingen voor de toelating van het prototype van deze tanks. Deze zijn te vinden in 6.8.4 c).
 • alfanumerieke codes beginnend met de letters “TT” hebben betrekking op bijzondere bepalingen voor de beproeving van deze tanks. Deze zijn te vinden in 6.8.4 d).
 • alfanumerieke codes beginnend met de letters “TM” hebben betrekking op bijzondere bepalingen voor de kenmerking van deze tanks. Deze zijn te vinden in 6.8.4 e).

 

Opmerking: Deze bijzondere bepalingen zijn, voor zover technisch relevant, niet alleen van toepassing op de tanks, aangegeven in kolom (12), maar ook op de tanks die overeenkomstig de hiërarchieën in 4.3.3.1.2 en 4.3.4.1.2 mogen worden gebruikt.

Kolom (14) “Voertuig voor tankvervoer” Code 9.1.1.2

Deze kolom bevat een code die het voertuig (met inbegrip van het trekkende voertuig van aanhangwagens en opleggers) (zie 9.1.1) aangeeft, dat gebruikt moet worden voor het vervoer van de stof in een tank overeenkomstig 7.4.2.

Kolom (15) "Vervoerscategorie / (Code voor beperkingen in tunnels)" Code 1.1.3.6 (8.6)

Deze kolom bevat boven in de cel een cijfer dat de vervoerscategorie aangeeft, waarin de stof of het voorwerp is ingedeeld, in verband met de vrijstellingen in samenhang met de vervoerde hoeveelheden per transporteenheid .

Deze kolom bevat onder in de cel, tussen haakjes, de code voor beperkingen in tunnels, die betrekking heeft op de beperking die van toepassing is op de doorgang door wegtunnels van voertuigen waarin de stof of het voorwerp wordt vervoerd. Indien geen code voor beperkingen in tunnels is toegekend, dan wordt dit aangegeven door de vermelding van ‘(─)’.

Kolom (16) “Bijzondere bepalingen voor het vervoer - colli” Code 7.2.4

Deze kolom bevat de alfanumerieke code(s), beginnend met de letter “V”, van de bijzondere bepalingen, die van toepassing zijn op het vervoer in colli.

Opmerking: Daarnaast moeten de bijzondere bepalingen, aangegeven in kolom (18), betreffende laden, lossen en behandeling, in acht worden genomen.

Kolom (17) “Bijzondere bepalingen voor het vervoer - los gestort” Code 7.3.3

Deze kolom bevat de alfanumerieke code(s) beginnend met de letters “VC” en de alfanumerieke code(s) beginnend met de letters “AP” van de bijzondere bepalingen, die van toepassing zijn op het los gestorte vervoer. Deze codes zijn opgesomd in 7.3.3. Indien geen bijzondere bepaling aangeduid door de code “VC” of een verwijzing naar een specifieke paragraaf die deze wijze van vervoer expliciet toestaat in deze kolom is aangegeven, en geen bijzondere bepaling aangeduid door de code “BK” of een verwijzing naar een specifieke paragraaf die deze wijze van vervoer expliciet toestaat in kolom (10) is aangegeven, is los gestort vervoer niet toegestaan.

Opmerking: Daarnaast moeten de bijzondere bepalingen, aangegeven in kolom (18), betreffende laden, lossen en behandeling, in acht worden genomen.

Kolom (18) “Bijzondere bepalingen voor het vervoer - laden en lossen” Code 7.5.11

Deze kolom bevat de alfanumerieke code(s), beginnend met de letters “CV”, van de bijzondere bepalingen, die van toepassing zijn op het laden, lossen en behandeling. Indien geen code is aangegeven, zijn alleen de algemene bepalingen van toepassing (zie 7.5.1 t/m 7.5.10).

Kolom (19) “Bijzondere bepalingen voor het vervoer - bedrijf” Code 8.5

Deze kolom bevat de alfanumerieke code(s), beginnend met de letter “S”, van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het bedrijf. Deze codes zijn opgesomd in hoofdstuk 8.5. Deze bepalingen moeten worden toegepast in aanvulling op de voorschriften van de hoofdstukken 8.1 t/m 8.4, doch in het geval dat zij strijdig zijn met de voorschriften van de hoofdstukken 8.1 t/m 8.4, hebben deze bijzondere bepalingen voorrang.

Kolom (20) “Gevaarsidentificatienummer” Code 5.3.2.3

Deze kolom bevat een nummer, bestaande uit 2 of 3 cijfers (in bepaalde gevallen voorafgegaan door de letter “X”) voor stoffen en voorwerpen van klasse 2 t/m 9, en voor stoffen en voorwerpen van klasse 1 de classificatiecode [ zie kolom (3b)]. In de in 5.3.2.1 beschreven gevallen moet dit nummer in de bovenste helft van de oranje gekleurde borden verschijnen. De betekenis van de gevaarsidentificatienummers wordt verklaard in 5.3.2.3.

Vraag hieronder meer informatie over de ADR API of vraag een API_KEY aan.1

Adres conversie

Adressen splitsen en controleren.

We hebben een handige tool ontwikkeld waarmee je adressen kunt splitsen of je Excel data kunt converteren voor allerlei doeleinden. Probeer het gratis uit!

Data conversie Excel