Skip to the content

ADR gevaarlijke stoffen API nieuwe versie

Internationaal vervoer gevaarlijke stoffen (ADR) API

Voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen over de weg zijn internationale afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in de nationale wet vervoer gevaarlijke stoffen. Aan deze internationale standaard voor identificatie en het labelen van gevaarlijke stoffen ligt een vuistdik afsprakenstelsel ten grondslag. Deze standaard noemen we in de volksmond de ADR.

Reinder.eu biedt (als enige in de wereld!) een complete JSON-gebaseerde REST API-service die is ontwikkeld om het gevaarlijke stoffen stelsel te raadplegen en te analyseren. Met onze ADR (gevaarlijke stoffen) API kun je de tabel met gevaarlijke stoffen in je eigen applicatie opnemen. Zo heb je altijd de meest actuele ADR-tabel voor handen. In onze nieuwste versie vind je, naast de ADR tabel-codes, de bijbehorende beschrijving en de bijbehorende labels in tif-, eps- en gif-formaat.

adr api labels | Reinder.eu

ADR is Europese standaard


ADR is de afkorting van de Franse titel van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, genaamd: "Accord Européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route". De afkorting "ADR" wordt meestal gebruikt om de bijlagen van het verdrag, waarin alle voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen vervat zijn, aan te duiden. Deze voorschriften worden door een commissie van deskundigen om de twee jaar aangepast aan de stand der techniek en de wetenschappelijke kennis. Daarom spreekt men van het ADR 2001, ADR 2003, ADR 2005, et cetera.

Deze ‘European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road’ wordt beheerd door The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE).

Richtlijnen voor transport


Het verdrag dat door de UNECE werd geïnitieerd, werd op 30 september 1957 in Genève opgesteld en trad op 29 januari 1968 in werking. Naast België en Nederland traden nog 37 andere landen tot het verdrag toe. De voorschriften in het ADR zijn gebaseerd op de "Recommendations on the Transport of Dangerous Goods" (vanwege de kleur van het omslag ook wel ‘het oranje boekje’ genoemd), dat door de Verenigde Naties wordt uitgegeven. Deze richtlijnen worden zoveel mogelijk afgestemd op de voorschriften voor het transport per spoor (RID: Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail) en op de binnenwateren (ADN: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieures). Noodzakelijk, omdat containers of opleggers van vrachtwagens niet alleen over de weg, maar ook per water of per spoor vervoerd kunnen worden.

Reinder.eu biedt ADR API


Reinder.eu biedt als enige ter wereld (!) een complete JSON-gebaseerde REST API-service die is ontwikkeld om het gevaarlijke stoffen stelsel te raadplegen en te analyseren. Met de ADR (gevaarlijke stoffen) API kun je de tabel met gevaarlijke stoffen in je eigen applicatie opnemen.

 

Probeer de nieuwe versie hier uit

Voer het UN nummer in en klik op verstuur om het resultaat te bekijken. Het Un nummer van Propaan is bijvoorbeeld 1978


Gebruik van de ADR API

Wil je de ADR API gaan gebruiken in je applicatie vraag dan een API_KEY aan door onderstaand formulier in te vullen. De API is gratis in gebruik tot tien verzoeken per maand. Wil je meer verzoeken per maand uitvoeren of de Gevaarlijke stoffen API koppelen aan je eigen applicatie dan bedragen de kosten € 20,- per maand tot maar liefst 10.000 verzoeken per maand. Grotere volumes? Vraag vrijblijvend een offerte aan!

 

api_key en authenticatie

Na registratie ontvang je een persoonlijke, toegangssleutel. Met deze sleutel heb je toegang tot alle API endpoints waar je op bent geabonneerd. Alle API endpoints benader je met de http GET methode.

https://adr.reinder.eu/api/v1/show?key=8ADD9919-E715-414C-B592-137253CE85AA

Met de API_KEY 8ADD9919-E715-414C-B592-137253CE85AA kan je 10, gast, verzoeken per maand uitvoeren.

API Endpoints

Voor de ADR (gevaarlijke stoffen) API is het endpoint adres : https://adr.reinder.eu/api/v1/

 

ADR (Gevaarlijke stoffen) API Request

Parameters

 • key (verplicht) : De persoonlijke toegangssleutel waarmee je toegang krijgt tot de database.
 • un_number : Het UN-nummer met voorloopnullen OF goods_name : De naam van de gevaarlijke stof of een deel daarvan (minimaal 5 karakters) in de taal waarin het verzoek wordt gedaan.

ADR (Gevaarlijke stoffen) -gegevens ophalen aan de hand van het UN-nummer.

https://adr.reinder.eu/api/v1/show?

key=8ADD9919-E715-414C-B592-137253CE85AA&

un_number=0006&

lang=NL

API Response

Hieronder tref je de verklaring aan van de properties in de API response. De verklaring verwijst naar European Agreement Concerning the International Carriageof Dangerous Goods by Road

In iedere header is een code opgenomen. Deze code verwijst naar het hoofdstuk in het hierboven genoemde document.

 

De API kent een opbouw die gelijk is aan de gevaarlijke stoffen tabel met daarin de volgende items; 

 

Naam
Formaat
Omschrijving
code
string(16)
Code van het onderwerp overeenkomstig de ADR tabel
name
string(255)
Naam van de stof of klasse overeenkomstig de ADR tabel (alleen in object name en object class)
description
string(5000)
Korte omschrijving van het onderwerp. Indien er tabellen noodzakelijk zijn om het onderwerp te verklaren dan is de omschrijving leeg en wordt er verwezen naar de bookref.
bookRef
string(100)
De referentie naar het hoofdstuknummer in het document European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road.

 

 

PARAMETERS 

 

Parameter
Type
Omschrijving
key
string
De, door Reinder.eu aangeleverde, toegangssleutel voor het gebruik van de API.
un_number
string
Het gevaarlijke stoffen nummer ook bekend als het UN-nummer
lang
string
De taal waarin de naam en omschrijving getoond moet worden. (EN= Engels; NL = Nederlands)
goods_name
string
De naam van de gevaarlijke stof (of minimaal 5 karakters van de naam) in de taal waarin je het verzoek indient.

 

 

RESPONSE LIST<OBJECT> 

 

Property
Type
Omschrijving
id
integer
De unieke sleutel van de gevaarlijke stof
unNumber
string(16)
Het gevaarlijke stof nummer/UN-nummer
name
object name
In dit object de naam van de stof en de verwijzing naar het overeenkomstige hoofdstuk in het UNECE handboek. 3.1.2
class
object class list<class>
Lijst met classes die zijn gekoppeld aan het Un-nummer. 2.2
classificationCode
object classificationCode list<classificationCode>
Lijst met classificatie codes die zijn gekoppeld aan het Un-nummer. 2.2
packingGroup
object packingGroup
Lijst met verpakkingsgroepen die zijn gekoppeld aan het Un-nummer. 2.1.1.3
labels
object labels
De bij de gevaarlijke stof behorende labels. Labels zijn in 3 formaten beschikbaar en worden als link naar het formaat aangeleverd. Beschikbare formaten : tif, eps en gif. 5.2.2
specialProvisions
object specialProvisions list<specialProvisions>
Lijst me bijzondere bepaling die zijn gekoppeld aan het Un-nummer. 3.3
limitedAndExceptedQuantities
object limitedAndExceptedQuantities
De gelimiteerde hoeveelheden van een stof gekoppeld aan het Un-nummer. 3.4/3.5.1.2
packaging
object packaging
Verpakkingsvoorschriften
 • packingInstructions
object packingInstructions list<packingInstructions>
Lijst met verpakkingsinstructies gekoppeld aan het Un-nummer. 4.1.4
 • specialPackingProvisions
object specialPackingProvisions list<specialPackingProvisions>
Lijst met speciale verpakkingsbepalingen gekoppeld aan het Un-nummer. 4.1.4
 • mixedPackingProvisions
object mixedPackingProvisions list<mixedPackingProvisions>
Lijst met gemengde verpakking bepalingen gekoppeld aan het Un-nummer. 4.1.10
portableTanksAndBulkContainers
object portableTanksAndBulkContainers
Tanks -en bulkcontainers
 • instructions
object instructions list<instructions>
Lijst met instructies voor tanks -en bulkcontainers gekoppeld aan het Un-nummer. 4.2.5.2/7.3.2
 • specialProvisions
object specialProvisions list<specialProvisions>
Lijst met speciale voorzieningen voor tanks -en bulkcontainers. 4.2.5.3
adrTank
object adrTank
Gevaarlijke stoffen tank.
 • tankCode
object tankCode list<tankCode>
Lijst met tankcodes gekoppeld aan het Un-nummer. 4.3
 • specialProvisionsTank
object specialProvisionsTank list<specialProvisionsTank>
Lijst met speciale voorzieningen voor tanks gekoppeld aan het Un-nummer. 4.3.5/6.8.4
vehicleForTankCarriage
object vehicleForTankCarriage
Voertuig voor tankvervoer gekoppeld aan het Un-nummer. 9.1.1.2
transportCategory
object transportCategory
Transport categorie
 • tunnelRestrictionCode
object tunnelRestrictionCode list<tunnelRestrictionCode>
Lijst met tunnel restrictiecodes gekoppeld aan het Un-nummer. 1.1.3.6/8.6
specialProvisionsForCarriage
object specialProvisionsForCarriage
Speciale voorzieningen voor vervoer
 • packages
object packages list<packages>
Lijst met speciale voorzieningen voor vervoer van pakketjes. 7.2.4
 • bulk
object bulk list<bulk>
Lijst met speciale voorzieningen voor vervoer in bulk. 7.3.3
 • loadingUnloadingAndHandling
object loadingUnloadingAndHandling list<loadingUnloadingAndHandling>
Lijst met speciale voorzieningen voor laden lossen en hanteren. 7.5.11
 • operation
object operation list<operation>
Lijst met speciale voorzieningen tijdens de operatie/werkzaamheden. 8.5
hazardIdentificationNo
object hazardIdentificationNo list<hazardIdentificationNo>
Lijst met gevaarsidentificatie nummers. 5.3.2.3

 

Disclaimer

De intellectuele eigendomsrechten op deze website en api berusten bij Reinder.eu, tenzij anders aangegeven. Het is verboden het materiaal op deze website (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of om niet dan wel tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

De ontwikkelaar gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat de api wordt geleverd op een "als is" en "zoals beschikbaar" basis.

Gebruik van de api, inclusief acties die door de ontwikkelaar worden ondernomen wegens gebruik of betrouwbaarheid, is op eigen risico.

Reinder.eu geeft geen garantie dat het gebruik van de apis ononderbroken of foutvrij zal zijn, en Reinder.eu biedt geen enige garantie met betrekking tot de resultaten die kunnen worden verkregen door gebruik. Reinder.eu aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze website of de api.

Vraag hieronder meer informatie over de ADR API of vraag een API_KEY aan. LET OP: er worden uitsluitend API sleutels verstrekt als het e-mailadres gekoppeld kan worden aan een bedrijfsnaam. Vul bij een Gmail- of Hotmailadres altijd je bedrijfsnaam in in het veld [Uw bericht]

Adres conversie

Adressen splitsen en controleren.

We hebben een handige tool ontwikkeld waarmee je adressen kunt splitsen of je Excel data kunt converteren voor allerlei doeleinden. Probeer het gratis uit!

Data conversie Excel