Skip to the content

software ontwikkelen wat zijn de kosten

Bereken uw tco in Excel - Reinder.eu

Een veel gehoord vooroordeel over het wel of niet laten maken van maatwerksoftware zijn de kosten. Natuurlijk kost het ontwikkelen van maatwerk tijd, en tijd is een inspanning waarvoor vrijwel iedereen beloond wil worden. In dit hoofdstuk maken we gebruik van een Excel document dat u halverwege de pagina kunt downloaden.

Maak voorafgaand een duidelijk plan

Laten we beginnen met de planfase waarin een potentiële klant een idee heeft en dit afweegt tegen de kosten en de functionaliteiten van bestaande oplossingen. Dit is een lastig en tijdrovend proces, want in veel gevallen heeft de klant wel een doel voor ogen maar nog niet duidelijk voor ogen hoe dat doel bereikt moet worden.

Een plan dat niet goed doordacht is, brengt in de ontwikkelfase een hoop extra werk (lees: kosten) met zich mee. Precies om die reden stoppen we extra energie in de planfase.

Inventariseer ook in de planfase wat er al aanwezig is aan bestaande softwareoplossingen. In veel gevallen blijkt vaak dat de bestaande software wel zou voldoen als dit met elkaar zou communiceren of dat bestaande pakketten slechts enkele functionaliteiten missen.

Staar je tot slot niet blind op efficiëntie en initiële kosten. Efficiëntie bereik je uitsluitend door effectieve doelen te stellen, lees daarover meer op ons blog. Naast initiële kosten heb je ook te maken met onderhoud en reparatiekosten. Neem dit mee in je TCO berekening.

Als je gaat investeren in software bereken dan eerst je TCO en ROI

Om je op weg te helpen de juiste beslissing te maken en om je plannen om te zetten in een leesbaar document heeft Reinder.eu een stukje software ontwikkeld. Met deze software ben je enerzijds in staat om een globale berekening te maken van de kosten en opbrengsten maar misschien wel belangrijker het geeft je een tool waarmee je plannen concretiseert en waarmee je een softwareontwikkelaar een beter beeld geeft van je plannen.

De software is Windows Software en kan worden geïnstalleerd op een pc of een server.

Voor het gebruik van deze software geldt “garbage in, garbage out” dus neem de tijd om je plan te beschrijven.

Functionaliteiten

Diagram designer voor het in kaart brengen van je processen.

Heb je je processen al in kaart gebracht of gebruik je een software pakket als Visio dan zal je de diagram designer waarschijnlijk niet gebruiken. Heb je nog geen software voor het maken van een stroomschema dan is dit een bijzonder handige tool die eenvoudig is in gebruik.

breng je werkproces in kaart met een stroomschema

Wizard gegevens invoer

Met de wizard voer je stap voor stap de gegevens in die noodzakelijk zijn om een goede inschatting te maken van je eisen en wensen voor maatwerksoftware. Lees hieronder de instructie voor het gebruik.

wizard inventarisatie wensen en eisen software

Afdrukken

Met deze optie druk je de ingevoerde gegevens op een overzichtelijke manier af. Wil je de lay-out van het document aan kunnen passen? Neem dan contact op met Reinder.eu waarna je de een download link krijgt voor de volledige versie.

Afdrukken overizcht TCO

 

ROI EN TCO SOFTWARE DOWNLOADEN

Download hier de handige tool om je eisen en wensen om te zetten naar een leesbaar document.

External web link - /documenten/Whacky.Software.Calculation.Setup.msi

Instructie voor het gebruik

Met de software heb je de mogelijkheid om meerdere calculaties aan te maken. Pas nadat je een calculatie hebt aangemaakt of geopend zal het menu beschikbaar zijn.

Om een nieuwe calculatie te maken klik je in het dashboard op [Nieuwe calculatie aanmaken].

Nu zal de wizard starten en je worden gevraagd om een folder te selecteren waar de calculatie moet worden opgeslagen.

Zodra je op voltooien klikt zal er een nieuwe folder worden aangemaakt, als subfolder van je gekozen locatie, waar de gegevens zullen worden opgeslagen.

Ook worden nu de rapporten gedownload die je nodig hebt om de gegevens te kunnen afdrukken.

Om een bestaande calculatie te kunnen openen klik je op [Open een opgeslagen calculatie]. Selecteer met de wizard de locatie folder van je calculatie (dit is dus de folder die is aangemaakt door de software) en klik op voltooien.

Met de diagram designer breng je de processen van je organisatie op een leesbare manier in kaart. Hoe je een stroomschema maakt is meer dan voldoende beschreven dus daar ga ik hier niet verder op in.

Wil je een overzichtelijk voorbeeld ontvangen van het maken van een procesbeschrijving voor je organisatie neem dan even contact op via onderstaande contactformulier.

Nadat je het stroomschema hebt opgeslagen worden er 2 bestanden weggeschreven. 1 databestand waarin de gegevens staan om het stroomschema te kunnen heropenen en 1 .PNG bestand. Deze laatste zullen worden getoond in je afdrukbare overzichten.

Met de wizard worden alle elementen voor het maken van een plan en het berekenen van de kosten doorlopen. Je kan altijd tussentijds stoppen en later weer verder gaan met je inventarisatie. Nadat je klikt op annuleren zal je de vraag worden gesteld of je de ingevoerde gegevens op wilt slaan.

Let op tussentijds opslaan is mogelijk nadat je minimaal de stamgegeven (pagina 1-3) hebt ingevoerd.

Invoeren stamgegevens

Op de eerste pagina van de wizard wordt je gevraagd om een paar basis gegevens. De sector selectie is beperkt tot de CBS hoofdgroepen. In de berekening bepaald de sector voor een deel de complexiteit van de software.

Op de tweede pagina worden een aantal basis bedragen en percentages gevraagd.  

stamgegevens wat kost maatwerksoftware

Kostprijs medewerker : Voer hier de gemiddelde kostprijs in van je eigen medewerkers. Aan de hand van deze kostprijs worden de interne kosten voor opleiding bepaald.

Uurtarief softwaredeveloper : De kosten voor softwaredevelopers lopen de laatste tijd enorm op. Globaal kan worden gesteld dat een tarief van € 75 tot € 125  gangbaar is. Vaak is het tarief sterk afhankelijk van de complexiteit in je branche. Rekenen met een gemiddeld tarief van € 85,- geeft je vooralsnog een redelijk duidelijk beeld van de kosten.

Fiscale afschrijving in jaren : Dit is in vrijwel alle gevallen 5 jaren. Uiteraard gaat je software vaak langer mee maar dat laatste is voor je fiscale en financiële bepaling van kosten ondergeschikt.

Rente geïnvesteerd vermogen : Voer hier een redelijk percentage in voor de derving op je rente opbrengst of voer hier het te betalen rente percentage in als er sprake is van een financiering.

Neem onderhoudskosten mee in de berekening : Als je al een keer software hebt laten maken of je hebt standaard software aangeschaft dan betaal je vrijwel altijd een bedrag voor het onderhouden van de software. Dit bedrag is sterk afhankelijk van het soort software maar globaal kan worden gesteld dat dit percentage tussen de 10% en 25% bedraagt van je aanschafprijs. Het onderhouden van een webapplicatie is bijvoorbeeld kostbaarder dan het onderhouden van een Windows applicatie.

Neem reparatiekosten mee in de berekening : Reparatie kosten zijn kosten die progressief stijgen naarmate de software ouder wordt. De eerste jaren zal het percentage reparatiekosten vrijwel nihil zijn maar na 4 of 5 jaar kunnen dergelijke kosten flink stijgen. Globaal kan worden gesteld dat reparatiekosten 35% - 39% bedraagt gedurende de economische levensduur van de software. Dit percentage wordt dan ook berekend als totaal over de initiële investering.

Soort applicatie

Selecteer hier het soort applicatie dat je wilt gaan laten ontwikkelen. Als je de verschillende alternatieven gebruikt dan zal je zien dat de kosten van een webapplicatie fors hoger zijn dan de kosten van een installeerbare Windows applicatie. Afhankelijk van de wijze waarop je de software in wilt gaan zetten en het aantal gebruikers kan het toch zo zijn dat een Windows applicatie duurder uitvalt dan een webapplicatie.

Soort applicatie inventarisatie | Reinder.eu

Indien je de optie [Installeerbare Windows Applicatie] hebt geselecteerd in combinatie met de optie [De applicatie moet ook door buitendienst medewerkers kunnen worden gebruikt] dan zal er in de berekening rekening worden gehouden met de kosten voor Windows User Call’s.

Wensen en eisen

We zijn nu aanbeland bij een bijzonder belangrijk onderdeel van de wizard. Nadat je de processen in kaart hebt gebracht kan je per proces aangeven welke functionaliteiten en userstories voor jullie van belang zijn. Neem de tijd voor dit onderdeel en beschrijf je wensen en eisen zo goed mogelijk.

userstories maatwerksoftware ontwikkelen

Proces : Als je de diagram designer hebt gebruikt dan zie je in de selectielijst een overzicht van je processen. Je kan in dit veld ook zelf een procesnaam ingeven.

Als gebruiker wil ik : Formuleer in dit veld je wens of eis. Doe dit zonder gebruik te maken van vaktermen, immers een softwaredeveloper is geen technicus of transporteur.

MoSCoW : Selecteer hier hoe belangrijk een wens of eis is. Je hebt hier 4 opties (Moet, Mag, Kan, Is aardig)

Match wens : In dit veld kan je aangeven in hoeverre je wens moet matchen met bijvoorbeeld reeds bestaande modules (in geval van maatwerk software op een standaard applicatie). Wanneer je een volledig nieuwe applicatie laat ontwikkelen dan kan je de standaard waarde laten staan.

Opmerking : Informatie is belangrijk om een goede inschatting te kunnen maken van de kosten en om goede software te ontwikkelen. Geef in dit veld dan ook additionele informatie voor je wens of eis.

Huidige software

Benoem hier alle software die je op dit moment in gebruik hebt. Bepaal ook in hoeverre de gegevens in je huidige software gebruikt kunnen worden in je nieuwe software. Op de eerste plaats voorkom je daarmee dubbele invoer van gegevens en op de tweede plaats scheelt het vaak een hoop ontwikkelkosten als data kan worden hergebruikt.

huidige software vervangen? wat kost software

Applicatie naam : Geef hier de naam van de software.

API : Zet dit vinkje aan als je de data uit deze software wilt gebruiken in je nieuwe software. Let wel op dat de software in dergelijke gevallen moet beschikken over een zogenaamde API. Plaats in het veld [Opmerking] een link naar de website van de software leveranciers zodat kan worden bepaald wat de impact is van het koppelen.

Vervangen : Zet dit vinkje aan bij de software die gaat worden vervangen door je maatwerksoftware.

Onderdelen

Als je begrijpt wat entiteiten zijn dan sla je bij voorkeur deze pagina’s over. Omdat we snappen dat niet iedereen bekend zal zijn met software begrippen worden op de twee pagina’s een aantal veel gebruikte processen benoemd. Vink aan wat voor jou van belang is of ga verder naar de pagina [Niet benoemde entiteiten].

Inventory wizard | Reinder.eu

Niet benoemde entiteiten

Weet je wat entiteiten zijn? Benoem dan de entiteiten die je nodig hebt in je applicatie. Denk ook aan de normaalvormen en probeer niet alles in 1 entiteit te proppen. Leuk voor de calculatie maar een slechte leidraad voor de bepaling van je kosten.

Entiteitnaam : Benoem hier de entiteit.

Must have : Geef hier aan of de entiteit een optie is of een niet te missen onderdeel.

Complexiteit : Hoe complex zijn de gegevens in de entiteit? Een entiteit factuurregels is bijvoorbeeld veel complexer dan een entiteit debiteur.

Overige opties

Vink in deze pagina de opties aan die voor jou van belang zijn.

Opties in inventarisatie kosten software | Reinder.eu

Beoogde doelen

Net als de aanschaf van een nieuwe machine wil je ook bij de aanschaf van nieuwe software een dekking bepalen voor de investering die je gaat doen.

Ga je bestaande software vervangen zet dan ook deze bestaande software in deze lijst en ze de [Beoogde besparing] op 100%.

kosten besparen met maatwerksoftware

Aanvullende informatie

Plaats in deze pagina een introductie tekst waarin je iets verteld over je organisatie en over de redenen om te kiezen voor maatwerk software.

Voltooien

Als je alles hebt ingevuld en klik op voltooien dan worden de ingevoerde gegevens opgeslagen en zal de berekening worden uitgevoerd.

Omschrijving kort : Plaats hier een korte omschrijving van je doel.

Huidige kosten : Zet in dit veld de jaarlijkse kosten van het proces of de software.

Beoogde besparing : Plaats hier het percentage dat je denkt te gaan besparen of waarmee je omzet zou kunnen gaan stijgen.

Met deze optie druk je de gegevens af die van belang zijn voor een software ontwikkelaar. Als je de lay-out aan wilt passen dan kan je contact opnemen via het onderstaande contact formulier. Je ontvangt dan een download link naar de volledige versie waar de rapport designer kan worden gebruikt.

Met deze optie druk je een overzicht af van alle ingevoerde gegevens inclusief de berekening van de kosten. Als je de lay-out aan wilt passen dan kan je contact opnemen via het onderstaande contact formulier. Je ontvangt dan een download link naar de volledige versie waar de rapport designer kan worden gebruikt.

afdrukken calculatie kosten software | Reinder.eu

Wil je meer weten over dit onderwerp of gebruik maken van onze expertise? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.