Skip to the content

software ontwikkelen wat zijn de kosten

Bereken uw tco in Excel - Reinder.eu

Een veel gehoord vooroordeel over het wel of niet laten maken van maatwerksoftware zijn de kosten. Natuurlijk kost het ontwikkelen van maatwerk tijd, en tijd is een inspanning waarvoor vrijwel iedereen beloond wil worden. In dit hoofdstuk maken we gebruik van een Excel document dat u halverwege de pagina kunt downloaden.

Maak voorafgaand een duidelijk plan

Laten we beginnen met de planfase waarin een potentiële klant een idee heeft en dit afweegt tegen de kosten en de functionaliteiten van bestaande oplossingen. Dit is een lastig en tijdrovend proces, want in veel gevallen heeft de klant wel een doel voor ogen maar nog niet duidelijk voor ogen hoe dat doel bereikt moet worden.

Een plan dat niet goed doordacht is, brengt in de ontwikkelfase een hoop extra werk (lees: kosten) met zich mee. Precies om die reden stoppen we extra energie in de planfase.

Inventariseer ook in de planfase wat er al aanwezig is aan bestaande softwareoplossingen. In veel gevallen blijkt vaak dat de bestaande software wel zou voldoen als dit met elkaar zou communiceren of dat bestaande pakketten slechts enkele functionaliteiten missen.

Staar je tot slot niet blind op efficiëntie en initiële kosten. Efficiëntie bereik je uitsluitend door effectieve doelen te stellen, lees daarover meer op ons blog. Naast initiële kosten heb je ook te maken met onderhoud en reparatiekosten. Neem dit mee in je TCO berekening.

Als je gaat investeren in software bereken dan eerst je TCO en ROI

 

ROI EN TCO SOFTWARE EXCEL VOORBEELD DOWNLOADEN

Omdat we merken dat het lastig is om appels met peren te vergelijken hebben we een Excel document gemaakt waarmee u een indicatie krijgt van de ROI (return of investment) bij de investering in software of een webwinkel.

Download - File size: 137KB

Deze berekening is indicatief en bestaat uit de volgende onderdelen:

Bij kostprijsberekeningen voor de investering in software of webwinkels, wordt vaak de tijd die de ondernemer of het personeel besteedt aan de nieuwe software in het ontwikkel- en opstarttraject over het hoofd gezien. Wij vinden dat deze kosten deel uit moeten maken van je keuze om wel of niet te investeren in nieuwe software of een webwinkel.

 loonkosten berekenen

Op het tabblad loonkosten kunt u zelf een berekening maken van de gemiddelde loonkosten. Deze kostprijs berekening houdt rekening met productiviteit en overige personeelskosten.

Dit is een erg lastig onderdeel van de calculatie, omdat het bepalen van een besparing op loonkosten lastig is uit te rekenen. Op het tabblad Besparingen hebben we om die reden een lijst gemaakt waarin je de huidige tijdsbesteding per proces kunt vastleggen. Vervolgens kun je hier een beoogde besparing ingeven met daarnaast een beste en slechtste scenario.

Printkosten zijn wat eenvoudiger, omdat vaak de kosten per afdruk en het aantal afdrukken per jaar goed in beeld zijn bij de ondernemer. Ook hier maken we gebruik van een beoogde besparing en de scenario’s.

Tot slot vul je bij de overige onderdelen de margeverbetering en overige besparingen in. Bijvoorbeeld: je gaat een webshop opzetten en verwacht een gemiddelde omzet van 100.000 per jaar tegen een marge van 25%. In dit geval plaats je de marge van 25% = 25.000 in het vak overige onderdelen.

Op het tabblad Rapportage vindt de uiteindelijke beoordeling plaats of de investering in de software of webshop een zinvolle investering is. Hiervoor dien je een aantal kengetallen in te voeren.

  • Investering aanschaf software. Als je al een offerte hebt gekregen vul dan het offertebedrag in. Als je nog geen offerte hebt gekregen vul dan een 0 in, zodat je kunt bepalen wat je budget gaat worden voor het laten ontwikkelen van software of een webwinkel.
  • Afschrijving in jaren. Pas dit veld niet aan omdat de wettelijke termijn voor het afschrijven van een investering vijf jaren bedraagt.
  • Rente percentage op geïnvesteerd vermogen. Als je geen investering zou hebben gedaan wat is dan het rendement van het bedrag dat je nu investeert in de ontwikkeling van software of een webshop.
  • Gemiddelde loonkosten. Deze heb je berekend op het tabblad loonkosten. Deze cel is gekoppeld aan het tabblad loonkosten en mag je dus niet aanpassen.
  • SLA keuze. Het is verstandig om met je softwareleverancier afspraken te maken over support en onderhoud. Selecteer in deze cel dan ook het soort onderhoud dat het beste bij je organisatie past.
  • Hosting keuze. Hosting is sterk afhankelijk van het soort applicatie en het verwachte verbruik van dataverkeer. Maak in deze cel een keuze uit de hostingsoorten. Het soort hosting bepaalt uiteindelijk ook de kosten voor het extra dataverkeer.
  • Verwachte uren interne opleiding en inrichting. Geef in deze cel het aantal uren dat je verwacht te gaan besteden aan de nieuwe software. Denk hierbij aan de overleg uren met de softwareleverancier, opleidingsuren en inrichtingsuren.

In de uiteindelijke berekening is geprobeerd om met alle facetten rekening te houden en inzichtelijk te krijgen wat de TCO (total cost of ownership) zal zijn.

De afschrijving is lineair berekend op het tabblad Afschrijvingen om vervolgens als totaal bedrag van de afschrijving terug te keren op het rekenblad.

De rentekosten zijn per maand berekend aan de hand van de boekwaarde aan het begin van de maand. Het totaalbedrag van de rentekosten keren terug op het rekenblad.

Onderhoud en support worden berekend door de investering te vermenigvuldigen met het percentage uit de SLA (5) keuze.

Wil je meer weten over dit onderwerp of gebruik maken van onze expertise? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Bizar snel software ontwikkelen

Maatwerksoftware is nu bereikbaar voor iedereen.

Je bent op zoek naar software om je proces te optimaliseren en denk hierbij aan een op maat gemaakt software pakket? Misschien heb je wel software die sterk verouderd is en ben je terughoudend in de herontwikkeling omdat er zoveel primaire processen afhangen van je software? Voor dergelijke situaties is het Whacky FrameWork een oplossing waarmee we bizar snel software kunnen ontwikkelen.

Whacky Framework

Reinder.eu

Tingietersstraat 14
8601WJ  Sneek

E-mail: info@reinder.eu

Telefoon: +31 (0)6 290 34 627

KvK nr.: 670 82 130

 

Route