Skip to the content

Database ontwikkeling SQL-Server, MySQL en document databases

De term database staat voor een verzameling data. Vrijwel alle websites en veel softwareprogramma's maken gebruik van een database. Database ontwikkeling is de oorsprong van Reinder.eu. In 1993 ontwikkelde Reinder zijn eerste relationele database in MS Access en later in SQL-Server, MySQL en document Databases. Met behulp van een database worden gegevens gestructureerd, zodat informatie snel geraadpleegd kan worden. Het verzamelen van data kan op heel veel verschillende manieren, maar de meest gebruikte databases zich richten op het verzamelen van relationele data.

Databasesystemen

Relationele data wil zeggen dat gegevens een onderlinge relatie hebben, zoals een postcode die in een deel van de straat gelijk is omdat meerdere adressen dezelfde delen. In dergelijke gevallen worden de gegevens die vaker gebruikt kunnen worden, opgeslagen in een aparte tabel zodat gegevens niet dubbel ingevoerd hoeven te worden. 

Er zijn veel verschillende databasesystemen waarbij MySql en Sql server op dit moment de meest gebruikte zijn. MySql wordt veel gebruikt bij de ontwikkeling van open source applicaties geschreven in PHP, terwijl SQL server vrijwel altijd wordt gebruikt bij de ontwikkeling van een .NET (Microsoft) applicatie. Nieuwe ontwikkelingen, zoals NoSql en document databases houden we scherp in de gaten en laten we met enige regelmaat testen door onze stagiairs.

Bij Reinder.eu hebben we specialisten op het gebied van SQL-Server, MySQL en document databases en kunnen we je adviseren in een keuze voor het type database dat het best aansluit bij je wensen.

Welke database gebruiken wij?

De meeste softwareapplicaties die wij ontwikkelen zijn geschreven in PHP, een open source systeem. Hiervoor is MySql de meest gebruikte database. Voor Microsoft applicaties is MS SQL Server de meest gebruikte database.

Applicaties moeten kunnen werken met meerdere database technologieën. Om dit te realiseren zijn we gespecialiseerd in database-engines. Dit geeft ons de mogelijkheid tot alternatieve oplossingen: MySQL en Oracle met .NET oplossingen of NoSQL databases zoals MongoDB.

Architectuur

Wij gebruiken n-tier architectuur. Dit wil zeggen dat we de presentatie, de toepassing en de verwerking van data scheiden. Met andere woorden: wanneer een gebruiker klikt op de button 'opslaan' of 'verzenden', dan sturen we de data eerst naar een laag die de data controleert en bewerkt. Nadat deze laag deze bewerking heeft afgerond sturen we de data naar de database.

Bij het opvragen van data doen we eigenlijk hetzelfde. De route is dan alleen iets langer. Als je bijvoorbeeld een pagina opvraagt stuur je een verzoek naar de laag die communiceert met de database. Deze laag doet een verzoek aan de database en krijgt een antwoord terug. Dit antwoord van de database wordt vervolgens geschikt gemaakt voor de presentatie. Iedere actie is een soort vervoerbare vorm van data die we datasets noemen.

Interoperabiliteit: gegevens uitwisseling

Onze toepassingen ondersteunen geautomatiseerde gegevensuitwisselingen met webservices gebouwd met WCF en web API.