Skip to the content

Specificatie van wensen en eisen voor software

Het is belangrijk de functionele wensen en eisen met betrekking tot maatwerksoftware helder te hebben voor er gestart wordt met de ontwikkeling van de softwareoplossing. De eisen zijn de onderdelen die je zeker terug wilt zien in de software. De wensen zijn je voorkeuren en kunnen uit kostenoverweging wel of niet worden meegenomen in de ontwikkeling. Globaal bevatten de specifieke wensen en eisen de volgende onderdelen.


NADENKEN OVER DATA

Data is kort gezegd een verzameling gegevens, opgeslagen in een database. HRM-gegevens en productinformatie zijn hier voorbeelden van. Er zijn een aantal punten (wensen en eisen) met betrekking tot data waar je als klant rekening mee dient te houden bij het laten ontwikkelen van software.

Keuzes in opslag van data

Waar ga je alle data opslaan? En welke databases worden daarvoor gebruikt? Er zijn verschillende opties mogelijk. Afhankelijk van de hoeveelheid data en de snelheid waarmee deze beschikbaar moet zijn, kan de data worden opgeslagen in een simpele xml file tot complexe Oracle database. Je dient er in de begroting rekening mee te houden dat de opslag van data geld kost.

Vaststellen welke data afhankelijk van elkaar is

Stel, je laat een intern softwaresysteem ontwikkelen. Dit systeem moet het mogelijk maken dat medewerkers zelf digitaal verlof aan kunnen vragen. Het is dan van belang dat in de database (de plek waar gegevenstabellen opgeslagen worden) de verlofaanvragentabel gekoppeld is aan de tabel met medewerkersinformatie. Zo zijn er meer tabellen die van elkaar afhankelijk kunnen zijn, bijvoorbeeld de tabel met klantgegevens en factuurdata. Het is daarom zaak om vooraf vast te stellen welke gegevens, jouw wensen en eisen, in de software verwerkt moeten worden en welke onderling van elkaar afhankelijk zijn.

Beveiliging van data

Hoe wil je de data beveiligen? In een interne softwareomgeving is een relatief eenvoudige vorm van beveiligen voldoende, terwijl in een open omgeving (bijvoorbeeld een webapplicatie) een meer complexe beveiliging noodzakelijk is. Je dient er rekening mee te houden dat vrijwel iedere vorm van beveiliging door een kwaadwillende te kraken is en daardoor vrijwel nooit honderd procent dicht is.


Tip: Maak reeds beschikbare data voor ons toegankelijk, zodat dit kan worden hergebruikt. Dit voorkomt het dubbel invoeren van gegevens.

 

GEBRUIKERSGEMAK (USER INTERFACE)

Het gebruikersgemak, in termen van software ook wel ‘user interface’ genoemd, is een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van software. Want, wat moet er verschijnen als je op de knop ‘klantgegevens’ drukt? En wat is voor jou de ideale indeling als het gaat om de lijst met producten? Het gebruikersgemak omschrijft dus het gebruik van de softwareapplicatie. Voor iedere klant en ieder softwareproduct is dit anders. Het is daarom zaak hier vooraf goed over na te denken.


RECHTEN VAN DE SOFTWARE

Ben je zelf de uiteindelijke eigenaar van het softwareproduct en in het bezit van de broncode? Of blijft de software eigendom van de ontwikkelaar? Dit is iets om te overwegen voor je een softwareproduct laat ontwikkelen.


GARANTIES

Onder garanties valt bijvoorbeeld de uiteindelijke opleverdatum van het softwareproduct. En wel of geen support als de software in gebruik wordt genomen. Is dit wel het geval, denk dan aan de responsetijd en garanties ten aanzien van de bereikbaarheid.