Skip to the content

Verwijderen fbclid facebook parameter uit je link IIS

Sinds enige tijd heeft Facebook een queryparameter “fbclid” toegevoegd aan de uitgaande links. Een actie die er waarschijnlijk voor moet gaan zorgen dat tracking cookies niet geblokkeerd gaan worden in de toekomst.

Voor je zoekresultaten is dit een hele vervelende toevoeging en uiteraard killing voor websites zonder een goede canonical instelling.

Bijvoorbeeld

https://reinder.eu/blog/nieuws/whacky-app-voor-jongeneel-transport?fbclid=IwAR01Eys-PR08deu1ylTb2CzioOk-rLI2b-Ez8tKNbV4T5GnxlThKOwlMa2Q

Wil gewoon terug zien als

https://reinder.eu/blog/nieuws/whacky-app-voor-jongeneel-transport

Verwijderen fbclid uit je link met IIS

Hieronder de rule voor IIS om de fbclid te strippen uit je link en gewoon de pagina te tonen zoals het hoort

<rule name="Facebook" stopProcessing="true">

<match url="(.*)" />

<conditions>

<add input="{QUERY_STRING}" pattern="fbclid=" />

</conditions>

<action type="Redirect" url="/{R:1}" appendQueryString="false" />

</rule>

 

Verwijderen fbclid uit je link met HTAccess

Voor je .HTAccess gebruik je onderstaande code

RewriteCond %{QUERY_STRING} "fbclid=" [NC]

RewriteRule (.*) /$1? [R=301,L]