Skip to the content

sql server

Dynamische query met pagination in een NET API

In een aantal grote API projecten rees de vraag van een klant hoe deze de data uit de API zou kunnen gebruiken in Qlikview. Goede vraag zeker gezien de hoeveelheid entiteiten zou dit een flinke programmeerklus opleveren met voor iedere specifieke dataset een wirwar aan controllers en modellen.

Hoe importeer ik IIS logfiles in SQL Server

Om verschillende redenen analyseer ik de IIS Logfiles, die standaard worden opgeslagen in inetpub\logs\LogFiles maar waar je uiteraard ook een eigen locatie voor kunt instellen. In dit blog de methode om een IIS logfile te importeren in SQL Server.

Hoe importeer ik een Excel bestand in SQL Server

Er zijn verschillende methodes om de inhoudt van een Excelbestand te importeren in SQL server. Ik gebruik bij voorkeur niet de importwizard omdat je daarvoor ook integration services in moet richten en dat gaat ten koste van de performance.

Hoe verwijder ik regelterugloop en enter in een string sql server

Als je in je sql server database velden gebruikt van het type Varchar of nVarchar dan bestaat de kans dat er in deze velden data is opgeslagen waar de gebruiker een enter of een regel terugloop heeft gebruikt.

Hoe maak ik dynamisch een JOIN tussen tabellen sql server

Het genereren van een dynamische query is een leuke klus maar wat nu als ik wel de tabellen beschikbaar heb maar niet direct de velden die een relatie bepalen.

Deze vergelijking maken in de eerste normaalvorm is niet zo heel erg lastig maar indien je werkt met verschillende niveaus wordt het flink lastig want hoe bepaal je dynamisch de relaties tussen de verschillende tabellen.

Hoe maak ik een backup van mijn sql server database

Het maken van een back-up van je SQL server database kan op verschillende manieren. Ik kies ervoor om gebruik te maken van een opgeslagen procedure die je vervolgens eenvoudig opneemt in een Job of je eigen software.

Sql server hoe Vergelijk ik een vorige en volgende record rij sql server

Er zijn verschillende redenen waarom je gegevens uit een record wilt vergelijken met een volgend of vorig record. Tot SQL Server 2012 moest je hiervoor steevast een recursieve query gebruiken of erger nog: een cursor (lus). Dit zijn trage functies die je eigenlijk niet wilt gebruiken.

Hoe maak ik een versiebeheer systeem in sql server

Iedereen die databases ontwikkelt en gebruik maakt van ontwikkel- en productieomgevingen kent de frustratie van het bijwerken van de productieomgeving. Hiervoor zijn verschillende oplossingen waarvan ik er 1 zal bespreken in dit blog.

Over variabele local temp table sql server

In opgeslagen procedures maak ik gebruik van tijdelijke tabellen. Deze zijn erg handig om complexere bewerkingen mee uit te voeren. In deze tabellen sla ik de data op uit de tabellen van de SQL Server database, pas ze aan en geef het resultaat terug als een query of lees de data terug in de SQL Server tabellen.

Hoe importeer ik xml in sql server

Het importeren van XML in SQL Server is niet rechtstreeks mogelijk en dat is ook logisch omdat XML nu eenmaal een ander soort manier van dataopslag is dan de SQL Server.

Recursief zoeken cte common table expression

Soms heb je tabellen waarbij de waarde uit een rij een kind kan zijn van een andere rij in dezelfde tabel. In mijn voorbeeld gebruik ik een prijslijst die onderdeel kan zijn van een bovenliggende prijslijst.

Hoe maak ik een autonummering in sql server

Wanneer je gebruik maakt van de Identity optie in de tabellen van SQL Server dan is het niet meer mogelijk om de waarde achteraf aan te passen. Echter, er zijn in sommige gevallen redenen om dit wel te willen. Een andere reden om de identity niet te gebruiken is het gebruiken van eigen nummerreeksen zoals factuurnummers die je ieder jaar aan wilt kunnen passen.

Zoeken in alle tabellen sql server

Er zijn ontwikkelaars die ervoor kiezen om een SQL Server database te ontwikkelen zonder een duidelijk relationeel verband. Op zich geen dramatisch probleem want dit is prima af te handelen in het datamodel van de applicatie al komt het de performance van de database niet ten goede.