Skip to the content

whacky spreadsheet

Whacky Spreadsheet | Reinder.eu

Whacky Spreadsheet is een nieuwe module waarmee een spreadsheet integraal kan worden geopend en bewerkt binnen een, Windows Forms, applicatie zonder dat hiervoor Microsoft Excel of Google Sheets noodzakelijk is.

De module zal in de komende update van Assets Middelenbeheer worden uitgeleverd.

Whacky Spreadsheet bevat alle noodzakelijke functionaliteiten om een spreadsheet te kunnen bewerken. Denk aan het gebruiken van formules en draaitabellen.

De applicatie kan ook worden geïntegreerd in je eigen Windows Forms Application (.NET 4.7). Neem hiervoor contact op met Reinder.

Functies voor developers

 • public void LoadExcelFromFile(string parFileName)
  • Laad een Excel bestand waarbij de parameter de volledige padverwijzing en bestandsnaam bevat.
 • public DataTable GetDataTableFromRange(String parRange)
  • Zet de selectie van een sheet om naar een ruwe datatable. De parameter parRange bevat de range in de notatie A1:B6

Properties voor developers

 • public Exception ResultException { get; set; }
  • Property bevat de exeption inclusief de stacktrace van een foutmelding
 • public DataTable ResultTable { get; set; }
  • Property bevat de datatable met het resultaat van de export. Alle velden zijn van het type String.
 • public string TargetRange { get; set; }
  • Property geeft de selectie van de range.

 

Bizar snel software ontwikkelen

Maatwerksoftware is nu bereikbaar voor iedereen.

Je bent op zoek naar software om je proces te optimaliseren en denk hierbij aan een op maat gemaakt software pakket? Misschien heb je wel software die sterk verouderd is en ben je terughoudend in de herontwikkeling omdat er zoveel primaire processen afhangen van je software? Voor dergelijke situaties is het Whacky FrameWork een oplossing waarmee we bizar snel software kunnen ontwikkelen.

Whacky Framework