Skip to the content

waarom je medewerkers meer zou moeten betrekken bij besluiten

Waarom je medewerkers meer zou moeten betrekken bij besluiten

Door medewerkers meer inbreng te geven, zorg je voor meer gemotiveerde en betrokken medewerkers en is er minder weerstand tegen verandering. Ze hebben er immers zelf over nagedacht.  

In een sterk veranderende samenleving kan het bijna niet anders dan dat de rol van de ondernemer ook verandert. Zeker ten aanzien van het managen van een team.


Nu denk je misschien dat het betrekken van medewerkers zorgt voor een stroperige besluitvorming, maar ik heb ervaren dat dit totaal niet het geval hoeft te zijn. Bij Reinder.eu hebben de medewerkers sinds een aantal maanden inbreng in de besluitvorming. Tijdens een tweewekelijks overleg mogen zij meebeslissen over zaken die spelen binnen het bedrijf, zoals nieuwe opdrachten, computers en leveranciers. Iedere medewerker geeft zijn of haar mening en vervolgens vindt er een stemming plaats waaruit naar voren komt of een voorgenomen besluit wel of niet doorgaat.

Creëren van meer draagvlak

“Als ondernemer zoek je steeds naar een manier waarin je medewerkers aan je bindt, ze motiveert en gelukkig houdt,” vertelt Reinder Stolte (eigenaar Reinder.eu). “Door ze de mogelijkheid te geven mee te beslissen over zaken die spelen binnen het bedrijf en op hen van invloed zijn, merk ik dat ze zich meer betrokken voelen. En voor mezelf heeft het ook positieve gevolgen. Als uit de stemming blijkt dat er geen draagvlak is voor een voorgenomen beslissing, dan zal ik beter mijn best moeten doen om het team te overtuigen of mijn voorgenomen besluit terug moeten draaien. Het dwingt me om mijn beslissingen goed te overdenken en te onderbouwen.


Het mooiste effect van deze manier van werken is dat medewerkers actief meedenken over de toekomst van het bedrijf en zaken inbrengen waar je als ondernemer soms niet bij stilstaat,” gaat Reinder verder. “Zowel de betrokkenheid als het resultaat zijn hierdoor met grote sprongen vooruit gegaan, zonder dat ik daarbij het gevoel heb dat we een stroperige besluitvorming hebben gekregen. Ik merk dat het draagvlak onder de medewerkers door deze nieuwe manier van werken vergroot is.”


Ook de medewerkers van Reinder.eu ervaren deze nieuwe manier van werken als positief. Steffen de Boer (senior programmeur): “Het betrekken van ons als medewerkers brengt soms zaken ter sprake waar in eerste instantie niet aan gedacht is, maar wat wel van belang is. Dit levert soms verrassende nieuwe inzichten op. Daarnaast waardeer ik het werk meer, doordat ik zelf invloed kan uitoefenen op het wel of niet aannemen van een nieuwe opdracht.”


Het laten meebeslissen van medewerkers kan dus veel voordelen opleveren: meer betrokkenheid, een betere werksfeer en ook positieve gevolgen voor jezelf. Ik zou zeggen, probeer eens een werkoverleg op deze manier in te richten om te kijken of het misschien ook voor jouw organisatie werkt.

Reinder.eu

Tingietersstraat 14

8601WJ Sneek

E-mail: info@reinder.eu

Telefoon: +31 (0)515-227027

KvK nr.: 670 821 30

 

Route

Adres conversie

Adressen splitsen en controleren.

We hebben een handige tool ontwikkeld waarmee je adressen kunt splitsen of je Excel data kunt converteren voor allerlei doeleinden. Probeer het gratis uit!

Data conversie Excel