Skip to the content

Voertuig volgsysteem en horizontaal toezicht belastingdienst

In dit nieuwbericht vertel ik wat meer over het volgen, analyseren en genereren van een controle set voor de belastingdienst, in het kader van horizontaal toezicht, van een groot wagenpark.

Grote datasets

In deze case heeft de opdrachtgever een Nederlands wagenpark van een kleine 800 voertuigen waarbij de data enerzijds afkomstig is uit het motor management systeem, in geval van vrachtwagens, en anderzijds uit een ingebouwd voertuig volgsysteem, in geval van personen auto’s. Beide groepen genereren iedere 10 seconden een dataset. Dit resulteert in 8 miljoen records per maand.

Deze data wordt samengebracht in 1 enkele dataset waarna er verschillende acties worden uitgevoerd om de data leesbaar te maken en snel te kunnen raadplegen middels een API.

Zo worden bijvoorbeeld in de eerste actie alle gegevens samengevoegd per voertuig, datum en berijder. Hiermee ontstaat al een dataset die snel kan worden geraadpleegd middels een API.

Vervolgens kan in een vervolg request per, zogenaamde, rit de details van de samenvoeging worden geraadpleegd als daar zichtbare afwijkingen zijn.

Horizontaal toezicht

Voor de belastingdienst moet er vervolgens iedere maand een steekproef worden aangeleverd waarin de gereden kilometers per voertuig worden verantwoord. In deze steekproef mogen uitsluitend voertuigen voorkomen die het afgelopen boekjaar nog niet eerder zijn opgenomen in de steekproef.

De oplossing

Om de server minimaal te belasten is gekozen voor een oplossing waarbij Microsoft Integration Services een hele grote rol speelt in het ver- en bewerken van de data. Het minimale resources gebruik van deze oplossing zorgt voor een bijzonder snelle verwerking van grote datasets waarbij na het verwerken de resources weer volledig vrij worden gegeven zonder de SQL Server extreem te belasten.

Roadmap

De komende tijd zullen ook de buitenlandse voertuigen van de opdrachtgever worden toegevoegd aan de oplossing. Hiermee zullen er maandelijks een kleine 40 miljoen records worden verwerkt. Mede door het slim inzetten van SQL Server in combinatie met Microsoft Integration Services zijn ook dergelijke hoeveelheden data geen probleem in deze oplossing.

Wil je meer weten over deze oplossing? Neem dan contact op met Reinder

Reinder.eu

Tingietersstraat 14

8601WJ Sneek

E-mail: info@reinder.eu

Telefoon: +31 (0)515-227027

KvK nr.: 670 821 30

 

Route

Adres conversie

Adressen splitsen en controleren.

We hebben een handige tool ontwikkeld waarmee je adressen kunt splitsen of je Excel data kunt converteren voor allerlei doeleinden. Probeer het gratis uit!

Data conversie Excel