Skip to the content

Wat betekent het woord Dim in VBA

Dit is een vraag die met enige regelmaat voorbij komt op de helpdesk.

In de oertijd van het programmeren stond Dim voor Dimension of Declare in Memory en werd het gebruikt om de dimensie van een array aan te duiden. In de tijd van Basic was de enige vorm van variabelen een array.

Tegenwoordig wordt Dim gebruikt om een variabele te definiëren en niet alleen een array.

Lees meer over dit onderwerp op Wikipedia